Kurznachrichten Mi., 17.06.2015

PK „E-Wald M.O.V.E. Projekt startet offiziell“ (SR)
 Ideen machen Schule – Prämierungs-VA an der THD (DEG)
„KiKA kommt zu dir!“ am Johannes-Turmair-Gymnasium (SR)
Brut-Saison – Buntspechte in Aktion (Steinach)